Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jelenia Góra

POWSTAŁA ABY ŻYĆ
Żołnierze z jeleniogórskiego garnizonu
na Wielkiej Wojnie 1914-1918.

godz. 11:00 // Wystawa

Finisaż wystawy ze zbiorów Władysława Stasienki „Powstała aby żyć. Żołnierze z jeleniogórskiego garnizonu na Wielkiej Wojnie 1914-1918”.

godz. 11:30 // Konferencja

  • dr Zbigniew Kuśmierek – Jeleniogórzanie w walce o niepodległość Polski,
  • Ivo Łaborewicz – Jelenia Góra/Hirschberg i okolice w latach 1918-1919,
  • Marcin Zawiła – Pocztówka niepodległościowa,
  • Jan Tyszkiewicz – Powstaniec wielkopolski w Jeleniej Górze: sylwetka Edmunda Cieślińskiego.