Zapraszam serdecznie
na spotkanie z Piotrem Pilukiem

Prelekcja Piotra Piluka z prezentacją zdjęć dokumentalnych śladów kultury żydowskiej na Dolnym Śląsku. Zainteresowanie reliktami kultury niemieckich Żydów w Polsce jest kwestią ostatnich lat. Interesujący i nieznany wątek stanowią losy dolnośląskich Żydów, którzy podczas II wojny światowej znaleźli azyl w Manili (Filipiny).

Piotr Piluk jest fotografem-dokumentalistą i publicystą. Był stypendystą YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku oraz Goethe Institut w Berlinie. W latach 2007-2016 był redaktorem „Słowa Żydowskiego” w Warszawie. Od 2016 roku mieszka na Filipinach i pracuje w zespole kadry menedżerskiej Pietrucha Manufacturing Philippines Inc. W wolnych chwilach fotografuje niezwykłą Manilę, jest też członkiem Towarzystwa Azji i Pacyfiku.