UPRZEJMIE INFORMUJEMY P.T. CZYTELNIKÓW, ŻE
od 19 marca do 22 marca 2019 r.
BIBLIOTEKA przy ul. Sygietyńskiego 7 (Filia nr 8)
będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji księgozbioru