Działalność DKK Czeski čtvrtek albo inny dzień tygodnia zainteresowała redakcję „Poradnika Bibliotekarza”. W najnowszym numerze tego branżowego czasopisma dla bibliotekarzy ukazał się artykuł o działalności
klubu czechofilów, który spotyka się regularnie w Książnicy Karkonoskiej. Moderatorami klubu są nasi pracownicy. Cieszymy się i gratulujemy.

 

Dyskusyjny Klub Książki - Logo


1000 Znaków do wykorzystania