Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jelenia Góra

Jury składające się z przedstawicieli instytucji współpracujących z aresztem oraz kadra aresztu, dokonała oceny nadesłanych prac konkursowych XI Ogólnopolskiego Konkursu na Kartkę Świąteczną „Życzenia Prosto z Serca”. Nadesłane do konkursu prace były wykonane rożnymi technikami i z rożnych materiałów. Patronat honorowy nad konkursem od wielu lat obejmuje Biskup Legnicki.

Konkurs podobnie jak w latach poprzednich oceniano w kategoriach:

Kategoria I – Osoby odbywające karę pozbawienia wolności w polskich jednostkach penitencjarnych,

Kategoria II – Dzieci i młodzież szkolna do 12 lat,

Kategoria III – Młodzież szkolna powyżej 12 lat,

Kategoria IV – Seniorzy.

Poziom artystyczny nadesłanych prac, co nas niezmiernie cieszy jest stale na wysokim, zróżnicowanym poziomie. W tym roku nadesłano ponad 170 prac konkursowych. Przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, po długich dyskusjach i głosowaniach Jury wyłoniło laureatów tegorocznego konkursu.

Wyniki na stronie.

Wysoki poziom prac najmłodszych uczestników sprawił, że pracownicy Książnicy Karkonoskiej przyznali wyróżnienia, które otrzymały Dobrawa Kudlewska i Wiktoria Karasiewicz.