Jeleniogórscy mundurowi ostrzegają, iż ignorując przepisy ruchu drogowego możemy nie tylko narazić się na mandat karny, ale przede wszystkim na poważne skutki wypadku drogowego. Jako podróżujący samochodem mamy obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa. Stosując się do przepisów wspólnie dbamy o bezpieczeństwo na drogach.

Pasy bezpieczeństwa w samochodzie spełniają bardzo ważną rolę i stanowią niezbędną ochronę dla nas oraz naszych pasażerów. Przytrzymują one nasze ciało, nie pozwalając na przemieszczanie się lub uderzenie o wszelkiego rodzaju elementy znajdujące się w pojeździe. Aby spełniały swoją funkcje muszą jednak być prawidłowo założone, mieć odpowiednią wysokość, przylegać do ciała i nie mogą być poskręcane. Luźny pas nie spełnia swojej roli i spowoduje przemieszczenie się naszego ciała, co w trakcie wypadku drogowego może skutkować obrażeniami, których przecież możemy uniknąć - jeśli zapniemy prawidłowo pas.

Już od blisko 30 lat wprowadzony został w życie powszechny obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa i obejmuje on wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe. Istnieją jednak wyjątki, które zwalniają kierowców z korzystania z pasów bezpieczeństwa zawarte są one w art. 39 ustawy Prawo o ruchu drogowym. To między innymi osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa czy też kobiety o widocznej ciąży.

Kierowca jadący samochodem, który ma niezapięte pasy bezpieczeństwa, musi liczyć się z konsekwencją otrzymania mandatu karnego. Również, gdy przewozimy pasażerów, którzy nie zapieli pasów bezpieczeństwa, możemy zostać ukarani grzywną.

Należy również pamiętać o przepisach dotyczących przewożenia dzieci w fotelikach samochodowych. Zgodnie z przepisami dzieci, które mają mniej niż 150 cm wzrostu muszą jeździć w fotelikach.

Są jednak wyjątki od tej reguły:

- obowiązek przewożenia w foteliku lub innym urządzeniu nie obejmuje dzieci z zaświadczeniem lekarskim o przeciwwskazaniu do jego stosowania.

- jeśli dziecko ma powyżej 135 centymetrów wzrostu, a ze względu na wagę i wzrost dziecka uniemożliwiony jest zakup fotelika, może ono podróżować z zapiętymi pasami na tylnym siedzeniu pasażera.

- jeśli w samochodzie nie mieści się trzeci fotelik, a podróżuje troje dzieci, jedno może podróżować z zapiętymi pasami bezpieczeństwa bez fotelika lub podkładki, pod warunkiem, że ukończyło 3 lata;

- dzieci mogą również podróżować bez fotelika taksówką, samochodem policji, straży miejskiej, karetką.

Należy pamiętać, że fotelik na przednim siedzeniu nie może być odwrócony tyłem do kierunku jazdy gdy samochód wyposażony jest w aktywną poduszkę powietrzną dla pasażera. Trzeba ją najpierw wyłączyć. Przepisy nakładają również obowiązek przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa zainstalowanym zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującym w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane.

Jako kierowcy zadbajmy o bezpieczeństwo wszystkich podróżujących samochodem. Niech każdy z pasażerów ma zapięte pasy, a dzieci podróżują w wymaganych fotelikach bezpieczeństwa.

młodszy aspirant Beata Sosulska-Baran