Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jelenia Góra

Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Kowarach –asp. szt. Paweł Wódkiewicz w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” 10 września 2021 roku spotkał się z uczniami klasy I ze Szkoły Podstawowej w Łomnicy.

Podczas spotkania z dziećmi funkcjonariusz przedstawił rolę i zadania policjanta, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicowego w życiu dziecka i funkcjonowania rodziny .

Następnie, w części teoretycznej omówił ,,bezpieczne zachowanie”:

  • w szkole (bez stosowania przemocy, właściwego zachowania, w tym zasad korzystania z telefonu komórkowego, nie epatowania zamożnością, etc.),
  • na ulicy i jej otoczeniu (przechodzenie przez ulicę – miejsca dozwolone
  • w przypadku kierowania ruchem na drodze przez policjanta, znajomość znaków drogowych informacyjnych, ostrzegawczych, zakazu, nakazu, wyposażenie w elementy odblaskowe,
  • podczas podróży samochodem, autobusem, pociągiem (prawidłowe podróżowanie),
  • na rowerze (wyposażenie roweru i rowerzysty), na deskorolce, rolkach,
  • w domu, podwórku, w tym podwórku przyszkolnym, (podczas zabawy, w kontakcie z osoba obcą, psem, dzikimi zwierzętami, etc).

W części praktycznej ćwiczono  warunki prawidłowego zachowania na drodze i jej otoczeniu oraz przechodzenie przez jezdnię.

Podczas spotkania szczególną uwagę funkcjonariusz zwrócił na obowiązek noszenia przez pieszych po zmroku poza strefą zabudowaną elementów odblaskowych, kamizelek, których zakup jest stosunkowo niski, a może ocalić życie.

podinsp. Edyta Bagrowska