Policjantka Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze mł.asp. Beata Sosulska-Baran w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” 13 września 2021 roku zorganizowała zajęcia teoretyczno-praktyczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze.

W  zajęciach z policjantkom udział wzięli uczniowie klas pierwszych. Podczas spotkania z dziećmi  funkcjonariuszka przedstawiła rolę i zadania policjanta, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicowego w życiu dziecka i funkcjonowania rodziny .

Następnie, w części teoretycznej omówiła ,,bezpieczne zachowanie”:

  • w szkole (bez stosowania przemocy, właściwego zachowania, w tym zasad korzystania z telefonu komórkowego, nie epatowania zamożnością, etc.),
  • na ulicy i jej otoczeniu (przechodzenie przez ulicę – miejsca dozwolone
  • w przypadku kierowania ruchem na drodze przez policjanta, znajomość znaków drogowych informacyjnych, ostrzegawczych, zakazu, nakazu, wyposażenie w elementy odblaskowe,
  • podczas podróży samochodem, autobusem, pociągiem (prawidłowe podróżowanie),
  • na rowerze (wyposażenie roweru i rowerzysty), na deskorolce, rolkach,
  • w domu, podwórku, w tym podwórku przyszkolnym, (podczas zabawy, w kontakcie z osoba obcą, psem, dzikimi zwierzętami, etc).

W części praktycznej ćwiczono  warunki prawidłowego zachowania na drodze i jej otoczeniu oraz przechodzenie przez jezdnię.

Podczas spotkania szczególną uwagę funkcjonariuszka zwróciła na obowiązek noszenia przez pieszych po zmroku poza strefą zabudowaną elementów odblaskowych, kamizelek, które dają kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji, często ratującej życie czy zdrowie.

podinsp. Edyta Bagrowska