Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jelenia Góra

Jeleniogórska policjantka w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” spotkała się z uczniami klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze. Głównym tematem rozmów było szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Spotkanie dla klas drugich odbyło się 15 września br., a udział w nim wzięła– sierż. szt. Iwona Demkowicz z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji  w Jeleniej Górze.

Policjantka zwróciła szczególną uwagę uczniów na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i omówiła ,,bezpieczne zachowanie”:

  • na ulicy i jej otoczeniu (przechodzenie przez ulicę – miejsca dozwolone
  • w przypadku kierowania ruchem na drodze przez policjanta, znajomość znaków drogowych informacyjnych, ostrzegawczych, zakazu, nakazu, wyposażenie w elementy odblaskowe,
  • podczas podróży samochodem, autobusem, pociągiem (prawidłowe podróżowanie),
  • na rowerze (wyposażenie roweru i rowerzysty), na deskorolce, rolkach.

Funkcjonariuszka mówiła również o bezpieczeństwie:

  • w szkole (bez stosowania przemocy, właściwego zachowania, w tym zasad korzystania z telefonu komórkowego, nie epatowania zamożnością, etc.),
  • w domu, podwórku, w tym podwórku przyszkolnym, (podczas zabawy, w kontakcie z osobą obcą, psem, dzikimi zwierzętami, etc).

Podczas spotkania szczególną uwagę zwróciła na obowiązek noszenia przez pieszych, po  zmroku poza strefą zabudowaną elementów odblaskowych, które dają kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej zdrowie i życie.

podinsp. Edyta Bagrowska