Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jelenia Góra

Jeleniogórscy policjanci wzorem lat ubiegłych 13 października br. spotkali się ze studentami I roku Politechniki Wrocławskiej Filia w Jeleniej Górze. W spotkaniu uczestniczyło blisko 50 osób. Policjanci rozmawiali z młodzieżą o potencjalnych zagrożeniach, oraz o tym, jak postępować, aby ich uniknąć.

Ze strony Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze udział w spotkaniu wzięli: mł.asp. Beata Sosulska-Baran z Zespołu Komunikacji Społecznej, sierż. sztab. Mateusz Matusik Dzielnicowy Komisariatu II Policji.

Funkcjonariusze na początku zapoznali studentów ze strukturą oraz rekrutacją do policji. Kilkudziesięciominutowe wykłady dotyczyły bezpiecznego poruszania się po drodze, odpowiedzialności karnej za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości oraz po użyciu środków odurzających. Ponadto policjanci poinformowali o zagrożeniach wynikających z rozmowy przez telefon komórkowy w trakcie jazdy. Przypominali również  o obowiązku noszenia elementów odblaskowych w porze wieczorowo-nocnej poza obszarem zabudowanym. Ponadto poinformowali o konsekwencjach prawnych, grożących za  zakłócanie porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych oraz za posiadanie i handel  środkami odurzającymi, a także wskazali na zagrożenia w  dyskotekach, pubach w zawiązku z możliwością dosypania do napoju substancji psychoaktywnych powodujących utratę świadomości. 

Ponadto policjanci poinformowali o zagrożeniach w sieci  oraz w jaki sposób należy postępować, w sytuacjach, kiedy padnie się ofiarą oszustwa. Poinformowali również studentów o oszustwach i kradzieżach  na szkodę osób starszych  i poprosili, aby oni sami uczulili swoich najbliższych na tego typu sytuacje.

Studenci dowiedzieli się również gdzie i w jaki sposób skontaktować się z policjantami jednostki, na terenie której znajduje się uczelnia. Na zakończenie spotkania każdy mógł porozmawiać z policjantami i zadać im pytania.

młodszy aspirant Beata Sosulska-Baran