Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jelenia Góra

10 stycznia 2022 roku w godzinach porannych policjanci jeleniogórskiej drogówki prowadzili na głównych ciągach komunikacyjnych Jeleniej Góry i powiatu działania prewencyjne pod kryp. „Trzeźwy Poranek”.

Celem działań było wyeliminowanie z ruchu kierujących po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, a co za tym idzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych powodowanych przez tę kategorię uczestników ruchu drogowego.
Podczas wzmożonych kontroli policjanci sprawdzali także:
• stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci,
• stan techniczny pojazdów
• przestrzeganie przez kierujących przepisów ruchu drogowego.
 
W ramach prowadzonych działań policjanci przebadali 410 osób, nie ujawnili kierujących po spożyciu alkoholu.

Przypominamy, że prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest przestępstwem. Za ten czyn grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2.

Akcja ta ma na celu zapobieganie wypadkom drogowym oraz egzekwowanie od uczestników ruchu przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych. Pamiętać należy, że niezdyscyplinowani kierowcy w konfrontacji z poruszającymi się prawidłowo uczestnikami ruchu drogowego, mogą być przyczyną tragicznych wypadków drogowych. Akcja prowadzona będzie cyklicznie.

podinsp. Edyta Bagrowska