Zapraszamy na spotkanie z Markiem Szajdą, historykiem i autorem książki „Ludność żydowska w Jeleniej Górze po 1945 roku”.


Książka „Ludność żydowska w Jeleniej Górze” po 1945 roku jest wynikiem szczegółowych badań historycznych dotyczących dziejów Żydów polskich i niemieckich, którzy tuż po zakończeniu II wojny światowej zamieszkiwali nasze miasto i region. Poprzez działalność konkretnych instytucji – komitetu żydowskiego, szkoły żydowskiej, oddziału Towarzystwa Ochrony Zdrowia możemy poznać specyfikę funkcjonowania tej społeczności, jej problemy, a także losy poszczególnych osób. Publikacja ta, będąca pierwszym tego typu opracowaniem dotyczącym regionu Karkonoszy, z pewnością poszerzy dotychczasową wiedzę o losach żydowskich mieszkańców Jeleniej Góry.

Rozmowę z autorem poprowadzi Ivo Łaborewicz.

Fb-Button