W związku z feriami zimowymi, które już 17 stycznia br. rozpoczynają się w niektórych województwach, tak jak w latach ubiegłych do zadań wielu instytucji, w tym także Policji należy podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Działania te obejmują następujące obszary:

 • bezpieczeństwo na drogach
 • bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku
 • bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania


Głównym celem działań jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, które uczestniczą w zorganizowanych formach wypoczynku jak i tym, które pozostały w miejscu zamieszkania. Funkcjonariusze realizując przedsięwzięcie m.in. organizują spotkania z wychowawcami lub opiekunami oraz dziećmi poświęcone zasadom bezpieczeństwa, występującym zagrożeniom i sposobom ich unikania.

W okresie ferii jeleniogórscy policjanci ponadto:

 • kontrolują miejsca pozostawione bez nadzoru, a stwarzające różnego rodzaju zagrożenia, zwłaszcza zbiorników wodnych oraz miejsc zimowych zabaw,
 • kontrolują miejsca zorganizowanego wypoczynku,
 • kontrolują miejsca sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem sprzedaży osobom nieletnim, jak również miejsca, gdzie może dochodzić do handlu lub zażywania środków odurzających.

Realizując powyższe przedsięwzięcia policjanci współpracują z organizatorami wypoczynku zimowego oraz przedstawicielami innych służb oraz instytucji, w tym m.in. GOPR, Strażami Miejskimi.

Szczególne znaczenie w tym okresie ma bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieży, dlatego też policjanci jeleniogórskiej drogówki podczas ferii prowadzą kontrole stanu technicznego autokarów. W okresie zimowego wypoczynku kontrole takie również realizowane są na jeleniogórskich drogach podczas wzmożonych działań drogowych. Funkcjonariusze realizujący działania oprócz stanu technicznego i wyposażenia pojazdów, szczególną uwagę zwracają na:

 • stan trzeźwości kierowców,
 • przekraczanie dopuszczalnej prędkości,
 • nieprawidłowe wyprzedzanie,
 • stosowanie pasów bezpieczeństwa prze kierujących i pasażerów,
 • zapisy tachografów celem sprawdzenia norm czasu odpoczynku i kierowania,
 • prawidłowość załadunku bagażu i sprzętu zimowego.

W przypadkach zaistnienia utrudnień w ruchu, policjanci podejmują czynności zmierzające do przywrócenia płynności oraz udzielają kierującym informacji o zaistniałych utrudnieniach w ruchu i organizują objazdy.

podinsp. Edyta Bagrowska