Dzielnicowy w ramach akcji „Bezpieczne Ferie” oraz w oparciu o założenia programu „Cyberprzemoc” 25 stycznia br. spotkał się z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Szklarskiej Porębie. Tematem przewodnim było szeroko pojęte bezpieczeństwo.

Zajęcia z uczniami klas VIII przeprowadził - sierż. szt. Łukasz Mierzwiński –dzielnicowy z Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie.

Policjant omówił następujące zagadnienia:

•   „Dopalacze świadomość, zdrowie, życia” - przyczyny, skutki zdrowotne, fizyczne i psychiczne zażywania dopalaczy,  zagrożenia i pomoc dla osób uzależnionych.
•    Odpowiedzialność prawna nieletnich – ze szczególnym zwróceniem uwagi na narkotyki, dopalacze.
•    Skutki zażywania środków odurzających oraz kosmetycznych
•    Cyberprzemoc – przyczyny, skutki, odpowiedzialność.
•    Przejawy demoralizacji nieletnich (papierosy, alkohol, narkotyki, wagary itd.),
•    Przemoc i agresja. Jak na nią reagować i gdzie szukać pomocy.
•    „Bezpieczny senior”- oszustwa na szkodę osób starszych
•    Bezpieczeństwo w górach, na stoku.

Dzielnicowy przypomniał również o stosowaniu się do obowiązujących obostrzeń w związku z epidemią Covid-19. Podkreślił, że zdrowie nasze i naszych najbliższych zależy w dużej mierze od naszej odpowiedzialnej postawy. Jeśli znajdujemy się w miejscu, w którym obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust, w trosce o zdrowie własne i innych osób stosujmy się do tego obostrzenia, zachowujmy też bezpieczną odległość od innych ludzi.

podinsp. Edyta Bagrowska