Czy w 2022 roku będzie można skorzystać z ulgi odsetkowej?

Prawo podatkowe jest najczęściej zmieniającą się dziedziną. Jego przepisy zazwyczaj co roku ulegają różnorodnym przeobrażeniom. Dotyczy to także składania rocznego rozliczenia — deklaracjiulga PIT. Jak wiadomo, każdy, kto w Polsce osiąga dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym (niezależnie w jakim sposób czy to będzie według np. skali, czy ryczałt) zobowiązany jest do złożenia w odpowiedniej placówce administracji skarbowej takiego formularza. Istnieje jednak możliwość obniżenia kwoty podatku koniecznego do zapłaty lub otrzymania maksymalnego zwrotu. Dzieje się tak dzięki stworzeniu gamy różnorodnych odliczeń. Wśród nich wymienia się darowizny (np. na kult religijny) czy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Najpopularniejszymi formami są jednak ulgi. Obecnie można wyróżnić ich dziewięć rodzajów. Nie mniej jednak ponieważ tak jak zostało to już wskazane, dziedzina ta jest najczęściej zmieniającą się kategorię prawa, również w tym przypadku zachodzą zmiany. Najlepszym tego przykładem jest ulga odsetkowa, która dzisiaj już nie jest wymieniana wśród tych dziewięciu, ale wciąż istnieje możliwość jej zastosowania. Co zatem warto o niej wiedzieć?

Ulga odsetkowa — podstawowe informacje

Ulga odsetkowa stworzona została dla wszystkich osób, które zdecydowały się na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego, w okresie od 01.01.2002 r. do 01.01.2007 r. Ważne jest to, że pożyczka miała sfinansować budowę domu lub jego zakup, ale również wniesienie wkładu własnego niezbędnego do uzyskania takiego kredytu. Dotyczy to nie tylko domu jednorodzinnego, ale również mieszkania, szeregówki czy bliźniaka. Ponadto rozszerzono ten zakres także o rozbudowę czy przebudowę posiadanej nieruchomości, aby można było je przeznaczyć na cele mieszkalne.

Ważne jest to, że nie mają możliwości skorzystania z niej osoby, które na zasadzie praw nabytych odliczają ulgę budowlaną. Ona również obecnie już nie obowiązuje, ale jednak wciąż konkretna grupa osób ma do niej prawo.

Ulga odsetkowa w 2022 r.

Tak, jak zostało to już wskazane powyżej, ulga odsetkowa nie wchodzi już dzisiaj w zakres odliczeń. Są jednak osoby, które mogą wciąż z niej skorzystać. Należy jednak pamiętać o tym okresie od 01.01.2002 r. - 01.01.2007 r. Nie jest ważne podpisanie umowy, ale wypłata środków! Jest to niejako haczyk, o którym kredytobiorcy zapominali.

Z odliczenia tego można skorzystać do czasu, kiedy kredyt zostanie spłacony, ale maksymalną datę ustawiono na 31.12.2027 r. Ponadto podlegają jej jedynie odsetki od części kredytu, która nie przekracza kwoty: 325 990 zł.

Jak więc można obliczyć, ile przysługuje nam ulgi? Stworzony został do tego następujący wzór: zapłacone odsetki - (325 990/kwota zaciągniętego kredytu * zapłacone odsetki).

Śmiało, można więc podsumować, że ulga odsetkowa, nie obowiązuje już dzisiaj, ale jeżeli spełniamy określone przepisami prawa warunki, wciąż możemy skorzystać z tego odliczenia! Ponadto jej zastosowanie nie wyklucza zastosowania również innych ulg, jak np. na dziecko (ulgi prorodzinnej).