W dniu 20 czerwca 2022 roku Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk udał się z wizytą do Kijowa. Podróż szefa polskiej Policji do Ukrainy była okazją do wyrażenia solidarności i jedności z ukraińskimi policjantami, którzy z narażeniem życia pełnią służbę w czasie wojny, wywołanej przez Federację Rosyjską.

Agresja Rosji na niepodległą Ukrainę stanowiła wstrząs dla współczesnego świata, weryfikując powszechne przekonanie o stabilizacji politycznej i bezpieczeństwie na naszym kontynencie. Wojna w Ukrainie w szczególny też sposób wywarła wpływ na działania organów ścigania państw europejskich, które w obliczu tak znaczącego kryzysu muszą na nowo wypracować skuteczne strategie działania i eliminacji różnego rodzaju zagrożeń.

W czasie pobytu w Kijowie, gen. insp. Jarosław Szymczyk spotkał się z Szefem Narodowej Policji Ukrainy, generałem Ihor’em Klymenko oraz innymi przedstawicielami kierownictwa ukraińskiej Policji. W trakcie spotkań rozmawiano o bieżącej sytuacji w Ukrainie, zadaniach ukraińskich policjantów w warunkach wojny, dalszego wsparcia materiałowego na rzecz Ukrainy, bezpieczeństwa ukraińskich uchodźców na terenie Polski, problematyce ścigania zbrodni wojennych i innych zagadnieniach, wynikających z bieżącej sytuacji w kraju, ogarniętym wojną.

Szef Narodowej Policji Ukrainy, generał Klymenko podziękował polskim kolegom za wszechstronną pomoc, jakiej udzielali od pierwszych dni konfliktu. Chodzi przede wszystkim o wsparcie na rzecz obywateli Ukrainy, którzy uciekali przed wojną do Polski oraz dostawy specjalistycznego sprzętu ochronnego i medycznego.

Polska delegacja złożyła wizytę w siedzibie Służby do spraw Materiałów Wybuchowych Narodowej Policji Ukrainy.

Odbyło się także spotkanie z szefem Państwowej Służby Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych, generałem Sergiy’em Kruk, podczas którego omówiono dotychczasową pomoc strony polskiej.

Ważnym punktem pobytu szefa polskiej Policji była wizyta w Irpieniu w obwodzie kijowskim, które w szczególny sposób ucierpiało w wyniku działań wojennych. Polska delegacja obejrzała m.in. zniszczony most Romanivsky, przez który próbowali uciekać mieszkańcy miasta przed ogniem rosyjskich dział oraz zrujnowany komisariat miejscowej policji, gdzie podczas największych walk chronili się nie tylko policjanci, ale również około stu cywilów.

Ponadto polska delegacja odwiedziła również Buczę w obwodzie kijowskim, gdzie rosyjscy żołnierze dopuścili się zbrodni wojennych, zabijając kilkuset nieuzbrojonych ukraińskich cywilów. Dotychczas ekshumowano ciała 116 ofiar.

Komendant Główny Policji oświadczył, że polska Policja wspiera i nadal będzie wspierać Ukrainę w czasie wojny i związanego z tym kryzysu humanitarnego.

W podróży do Kijowa szefowi polskiej Policji towarzyszyli Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster oraz Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” insp. Dariusz Zięba.

_______________________________________________

(Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP)