Zarówno piesi, jak i kierowcy obowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz do stosowania się do znaków drogowych. Rolą policjantów jest nie tylko egzekwowanie prawa, ale również dbałość o to, aby stan oznakowania był jasny, klarowany, a przede wszystkim widoczny. Od kilku dni mundurowi kontrolują oznakowania pionowe i poziome w Jeleniej Górze oraz na terenie powiatu karkonoskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych. Takie działania są tym bardziej potrzebne, biorąc pod uwagę zbliżający się rok szkolny.

Stan oznakowania w rejonie przejść dla pieszych znajdujących się w Jeleniej Górze  i na terenie powiatu karkonoskiego, od kilku dni jest pod szczególnym nadzorem policjantów ruchu drogowego. Powód? Jest ich kilka. Po pierwsze już za kilkanaście dni zadzwoni pierwszy dzwonek. To wiąże się ze wzmożonym ruchem zarówno pieszym, jak i kołowym w rejonie placówek edukacyjnych. Zadaniem policjantów jest przygotowanie się do kolejnego roku szkolnego, począwszy właśnie od sprawdzenia stanu oznakowania przejść dla pieszych, szczególnie w rejonie szkół i przedszkoli. Mundurowi zwracają uwagę na prawidłowe usytuowanie znaków, kontrolują ich widoczność. Każde nawet najmniejsze uchybienie może mieć ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, funkcjonariusze zwracają się do zarządcy drogi o jak najszybszą reakcję, poprzez na przykład odświeżenie znaków poziomych, oczyszczenie znaków pionowych, czy też usunięcie roślinności wpływającej na widoczność.
Takie działania są potrzebne, a ich głównym celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – szczególnie pieszych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami  to właśnie osoba piesza ma bezwzględne pierwszeństwo na pasach. Aby kierowca mógł stosować się do wprowadzonych zmian, niezbędne jest jasne, klarowane, a przede wszystkim dobrze widoczne oznakowanie informujące o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.
podinsp. Edyta Bgrowska