Dzielnicowa z Komisariatu Policji w Kowarach w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” 14 września br. zorganizowała zajęcia teoretyczno-praktyczne dla uczniów klas I-II ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach. Na zakończenie policjantka rozdała przedszkolakom odblaski.

W spotkaniu z uczniami udział wzięła dzielnicowa z Komisariatu Policji w tej miejscowości–aspirant Elżbieta Wojciechowska.

Policjantka przypomniała dzieciom zasady ruchu drogowego; zasady poruszania się po jezdni (pieszo, ale również rowerem), zachowania się podczas zabaw na świeżym powietrzu, szczególnie w pobliżu drogi, zachowania się wobec obcych osób.

Po zapoznaniu dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze i jej otoczeniu ćwiczyła wraz z nimi prawidłowe przechodzenie przez jezdnię (przejścia z sygnalizacją świetlną, bez sygnalizacji świetlnej oraz w przypadku kierowania ruchem przez policjanta).

Szczególną uwagę zwróciła na obowiązek, ale również konieczność noszenia przez pieszych po zmroku poza strefą zabudowaną elementów odblaskowych, kamizelek, które mogą  ocalić życie. Apelowała również o noszenie elementów odblaskowych również w miejscach, gdzie przepisy tego nie nakazują, czyli na nieoświetlonych odcinkach dróg, również w obszarze zabudowanym.

Po zapoznaniu dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze i jej otoczeniu dzielnicowa rozdała im odblaski.

podinsp. Edyta Bagrowska