Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to nowoczesna platforma wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a Policją. W dniu 5 października 2016 r. w ostatnich trzech garnizonach Policji zakończył się proces jej wdrożenia. Sposób zgłoszenia lokalnego problemu związanego z bezpieczeństwem jeszcze nigdy nie był taki prosty. Aby skorzystać z tego udogodnienia wystarczy dowolne urządzenie wyposażone w przeglądarkę www i dostęp do Internetu. Wykonanie kilku kliknięć umożliwi zgłoszenie problemu niewłaściwego parkowania, aktów wandalizmu, niszczenia zieleni, przekraczania prędkości, złej infrastruktury oraz wielu innych. W dobie łatwego dostępu do sieci można bez wychodzenia z domu wysłać takie zgłoszenie.

Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa kontakt z Policją został maksymalnie uproszczony. Wystarczy dowolne urządzenie wyposażone w przeglądarkę i dostęp do Internetu. Może to być smartfon, tablet, komputer. Nie trzeba zakładać konta, ani nigdzie się logować. Zgłoszenie można wysłać anonimowo i bardzo szybko.
Jak nanieść zgłoszenie?
Wystarczy wejść na stronę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po jej załadowaniu naszym oczom ukaże się mapa Polski. Musimy tylko kliknąć w plus widoczny w prawym dolnym rogu ekranu i wyświetlony zostanie katalog spraw, które można zgłaszać za pomocą platformy. Należą do nich między innymi: akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, nieprawidłowe parkowanie, niewłaściwa infrastruktura drogowa, przekraczanie dozwolonej prędkości, grupowanie się małoletnich oraz inne kategorie (łącznie 26). Można dodać samo zgłoszenie, ale policjanci zachęcają do tego, aby opisać krótko występujący problem. Taki opis może pomóc w rozpoznaniu sprawy. Kolejną z opcji jest również możliwość załączenia pliku w postaci zdjęcia lub krótkiego filmu.
Co później dzieje się z moim zgłoszeniem?
Policjanci weryfikują przesłane zgłoszenie. Trafia ono do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Sprawą zajmą się policjanci z jednostki, właściwej terytorialnie dla konkretnego zgłoszenia. To miejscowi funkcjonariusze najlepiej znają teren i bolączki konkretnych osiedli, dzielnic i miejscowości. Zgłoszenie sprawdzą mundurowi służby patrolowej albo dzielnicowi. Na miejscu zweryfikują zgłoszenie i jeśli potwierdzą występowanie zagrożenia - zmienią jego status na „potwierdzone”. Wówczas kolor naszego zgłoszenia na mapie zmieni się na czerwony. Od tego momentu policjanci rozpoczną czynności, które będą zmierzały do jego wyeliminowania. Podjęte działania będą zależeć od konkretnej sytuacji. Jeśli na przykład mamy do czynienia z przekraczaniem prędkości, na miejscu pojawiają się policjanci wrocławskiej drogówki z miernikami prędkości. Będą dyscyplinować kierujących, którzy w tym miejscu nie stosują się do obowiązujących ograniczeń. Sam widok patrolu działa na większość kierujących prewencyjnie i auta wyraźnie zwalniają. Funkcjonariusze mogą też wdrożyć działania polegające na zawnioskowaniu o zmianę oznakowania lub o instalację progów zwalniających. Wszystkie decyzje poparte są doświadczeniem mundurowych i podejmowane po dokładnym zweryfikowaniu danego problemu.
W dniu 5 października 2016 r. w ostatnich trzech garnizonach Policji zakończył się proces wdrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Platforma ta funkcjonuje więc już nieprzerwanie od blisko 7 lat.
Jeleniogórscy policjanci na bieżące analizują zgłoszenia nanoszone za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
podinsp.Edyta Bagrowska
Źródło:KMP Wrocław