Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Karpaczu wspólnie z policjantką z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze mając na uwadze szeroko rozumiane bezpieczeństwo najmłodszych, a także w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” spotkali się z dziećmi z Publicznego Przedszkola w Podgórzynie. Głównym tematem rozmów było szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

W trakcie spotkania, które odbyło się 18 września 2023 roku, policjanci zwrócili szczególną uwagę przedszkolaków na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i omówili ,,bezpieczne zachowanie”:

  • na ulicy i jej otoczeniu (przechodzenie przez ulicę – miejsca dozwolone
  • w przypadku kierowania ruchem na drodze przez policjanta, znajomość znaków drogowych informacyjnych, ostrzegawczych, zakazu, nakazu, wyposażenie w elementy odblaskowe,
  • pasy- przejścia dla pieszych,
  • piesi –jako uczestnicy ruchu drogowego,
  • bezpieczeństwo podczas podróży samochodem, autobusem, pociągiem (prawidłowe podróżowanie),
  • na rowerze (wyposażenie roweru i rowerzysty), na deskorolce, rolkach.
  • Funkcjonariusze mówili również o bezpieczeństwie:
  • w domu, na podwórku, (podczas zabawy, w kontakcie z osobą obcą, psem, dzikimi zwierzętami, etc).

Podczas spotkania szczególną uwagę zwrócili na obowiązek noszenia przez pieszych, po  zmroku poza strefą zabudowaną elementów odblaskowych, które dają kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej zdrowie i życie. Ponadto ćwiczyli z dziećmi zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a na koniec wszystkie dzieci otrzymały odblaski.


podinspektor Edyta Bagrowska