Policja kontroluje stan techniczny pojazdów w Jeleniej Górze

Policjanci z drogówki z Jeleniej Góry i Złotoryi przeprowadzają dziś intensywne kontrole techniczne pojazdów na głównych drogach regionu. Akcja ma na celu wyeliminowanie z ruchu niesprawnych samochodów, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

  1. Kontrole stanu technicznego pojazdów.
  2. Sprawdzanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewożenia dzieci.
  3. Egzekwowanie przepisów dotyczących trzeźwości kierowców.
  4. Konsekwencje dla kierowców niesprawnych pojazdów.

Funkcjonariusze podczas działań prewencyjnych szczegółowo sprawdzają stan techniczny samochodów oraz ich wyposażenie. Kontrolują także, czy kierowcy i pasażerowie stosują pasy bezpieczeństwa oraz urządzenia do bezpiecznego przewożenia dzieci. Dodatkowo, badany jest stan trzeźwości kierujących.

Przepisy dotyczące stanu technicznego pojazdów są ściśle określone w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tym artykułem, pojazd musi być zbudowany, wyposażony i utrzymany w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu jego użytkowników oraz innych uczestników ruchu. Musi także spełniać normy dotyczące emisji hałasu i substancji szkodliwych, a także zapewniać odpowiednie pole widzenia kierowcy oraz łatwe posługiwanie się urządzeniami do kierowania i hamowania.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, kierowcom grozi utrata dowodu rejestracyjnego oraz mandat w wysokości do 3000 złotych. W skrajnych przypadkach, gdy pojazd stanowi realne zagrożenie na drodze, może być konieczne jego odholowanie na lawecie.

Te działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz egzekwowanie przestrzegania przepisów prawnych przez wszystkich uczestników ruchu. Regularne kontrole techniczne są kluczowe dla zapobiegania wypadkom drogowym i minimalizowania ryzyka dla wszystkich użytkowników dróg.

Podinspektor Edyta Bagrowska podkreśla, że takie akcje mają na celu nie tylko karanie, ale przede wszystkim edukowanie kierowców i promowanie odpowiedzialnego korzystania z pojazdów.


KMP w Jeleniej Górze