Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jelenia Góra

W Jeleniej Górze i powiecie karkonoskim trwa wiosenna lustracja dróg. Celem działań jest weryfikacja poprawności oznakowania oraz sprawdzenie stanu nawierzchni dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Zwracamy się z apelem o przekazywanie własnych uwag i spostrzeżeń dotyczących organizacji i oznakowania ruchu.

Policjanci jeleniogórskiej drogówki wraz z zarządcami dróg prowadzą przegląd stanu oznakowania dróg. Działania mają na celu ujawnianie miejsc, które mogą spowodować zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W szczególności przeglądowi podlega: sprzeczne, nieprawidłowe i nieczytelne oznakowanie, nadmiernie restrykcyjne ograniczenia prędkości, brak lub zniszczone urządzenia drogowe, źle profilowane fragmenty dróg, drzewa rosnące zbyt blisko jezdni oraz inne utrudnienia, mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W związku z powyższym oczekujemy na Państwa opinie, uwagi i sugestie, które można przekazać do 30 kwietnia br. telefonicznie do  Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze - 47 8731337, 47 8731591 – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30 lub faksem pod numer telefonu 47 8731173.

podinsp. Edyta Bagrowska