Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jelenia Góra

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje od października 2016 roku. Wiele można się z niej dowiedzieć, jakie sygnały zgłaszają policjantom mieszkańcy i które z nich potwierdziły się. Taki rodzaj współdziałania przynosi pożądane efekty. Za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa można przekazywać informacje o określonych zagrożeniach występujących w okolicy. Każde z nich jest weryfikowane przez policjantów. W lipcu 2021 roku mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic nanieśli na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa 119 zgłoszeń dotyczących naruszeń ładu i porządku publicznego. Najwięcej, bo 108 dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości.

Jest to doskonałe narzędzie, które szybko i czytelnie pozwala wskazać zaobserwowany problem związany z bezpieczeństwem w różnych dziedzinach. Sygnały naniesione przez mieszkańców naszego regionu na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa policjanci sprawdzają i weryfikują.

Te potwierdzone mają dalszy ciąg i konsekwencje. W lipcu bieżącego roku jeleniogórscy policjanci odnotowali ogółem 119 zdarzeń, wskazanych przez mieszkańców jako te, które są według nich niebezpieczne i wymagają interwencji Policji.


Spośród nich najwięcej dotyczyło:

przekraczania dopuszczalnej prędkości -90

nieprawidłowego parkowania – 18

spożywanie alkoholi w miejscach niedozwolonych - 6

dzikie wysypiska śmieci -5

Policjanci przypominają:  chcesz wiedzieć, czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Możesz mieć na to wpływ! Podziel się swoimi spostrzeżeniami i reaguj na zagrożenie! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wejdź na stronę internetową Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

To  narzędzie pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie oraz przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali, a także rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Wskaż miejsca, w których chcesz częstszych patroli Policji. Podkreślamy, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

młodszy aspirant BeataSosulska-Baran