Jeleniogórska policjantka w ramach ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo …przez cały rok szkolny” oraz w oparciu o założenia programu „Cyberprzemoc” 16 listopada br. spotkała się z młodzieżą ze szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze. Policjantka rozmawiała z uczniami na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Zajęcia przeprowadziła sierż. szt. Iwona Demkowicz z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

 

Funkcjonariuszka  omówiła następujące zagadnienia:

Cyberprzemoc – przyczyny, skutki, odpowiedzialność

„Dopalacze świadomość, zdrowie, życie” - przyczyny, skutki zdrowotne, fizyczne
i psychiczne zażywania dopalaczy,  zagrożenia i pomoc dla osób uzależnionych.

Odpowiedzialność karna sprawców czynów zabronionych – ze szczególnym zwróceniem uwagi na narkotyki, dopalacze.

Czyny karalne nieletnich.

Skutki zażywania środków odurzających.

Przejawy demoralizacji nieletnich (papierosy, alkohol, narkotyki, wagary itd.),

Obostrzenia dotyczące Covid 19.

Oszustwa na osobach starszych.

Przemoc i agresja. Jak na nią reagować i gdzie szukać pomocy.

 

młodszy aspirant Beata Sosulska-Baran