Jeleniogórska policjantka w oparciu, między innymi o założenia programu „Cyberprzemoc” 5 kwietnia br. spotkała się z uczniami klas 7 ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze. Rozmawiała z nimi o bezpieczeństwie i różnego rodzaju zagrożeniach.

Zajęcia przeprowadziła sierż. szt. Iwona Demkowicz z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Funkcjonariuszka  rozmawiała z uczniami na temat  cyberprzemocy, o jej  przyczynach, skutkach  oraz odpowiedzialności karnej dla sprawców tego rodzaju przestępstw. Ponadto poruszyła temat narkotyków  i wskazała gdzie szukać pomocy w przypadku uzależniania, mówiła również o odpowiedzialności nieletnich w związku z handlem środkami odurzającymi, o demoralizacji nieletnich oraz o przemocy i agresji, jak na nią reagować oraz gdzie szukać pomocy.

Ponadto policjantka za pośrednictwem młodzieży starała się  dotrzeć do osób starszych, którzy bardzo często stają się ofiarami oszustów. Omówiła i uczuliła na metody ich działania oraz poinformowała, jak zachować się w przypadku, gdy dojdzie do przestępstwa.

podinsp.Edyta Bagrowska