Książnica Karkonoska zaprasza na spotkanie

z Rafałem Jakubowskim

autorem książki

„Od Karkonosza do Flinsa.
Wierzenia słowiańskie w podaniach sudeckich”.


„Od Karkonosza do Flinsa. Wierzenia słowiańskie w podaniach sudeckich” to kolejna odkrywcza, oryginalna i nietuzinkowa publikacja wydawnictwa Praźródła. Jest to pierwsza w Polsce analiza podań i legend sudeckich z perspektywy religioznawczej i etnograficznej, która odsłania pozostałości słowiańskich wierzeń, dawnych rytuałów oraz ludowych obrzędów na tym obszarze. Nawiązuje do słowiańskiej kultury ludowej i wierzeń przedchrześcijańskich. Niniejsza książka zawiera ogrom wątków historycznych z terenu całych Sudetów. Skierowana jest zarówno do miłośników historii, regionalistów, jak również turystów. Autor odkrywa wiele sudeckich tajemnic i przekazuje wskazówki do dalszych poszukiwań.


https://prazrodla.pl

PraŹródła to stowarzyszenie zajmujące się edukacją i badaniami porównawczymi nad pradziejami ludów indoeuropejskich. W ramach naszych działań staramy się promować interdyscyplinarne podejście do nauki, sięgając do takich dziedzin jak: historia, religioznawstwo, etnologia, językoznawstwo, antropologia czy archeogenetyka. Podejmując próbę rekonstrukcji historii i tradycji ludów indoeuropejskich, w tym Słowian, staramy się weryfikować aktualny stan wiedzy analizując wiele nieznanych dotąd źródeł.

Rafał Jakubowski

Fb-Button