12 maja 2022 roku policjanci jeleniogórskiej drogówki prowadzili działania prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, w których wykorzystali policyjnego drona. Ich efektem było ujawnienie 113 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych i 15 wobec rowerzystów. Działania te mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dlatego też aktywność policjantów koncentrowała się przede wszystkim na kierujących pojazdami, którzy naruszali przepisy ruchu drogowego wobec pieszych.

Podczas działań nadzorem objęte zostały miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych, np. przejścia przez jezdnię o dużym natężeniu ruchu lub przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych.
Policjanci ujawnili łącznie 128 wykroczeń popełnionych przez kierowców, w tym 113 wobec pieszych i 15 wobec rowerzystów, 30  wykroczeń dotyczyło przekraczania przez kierujących prędkości w rejonie przejścia dla pieszych, natomiast policyjny dron zarejestrował 16 niebezpiecznych zachowań kierujących dotyczących wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio  przed nim. W trakcie działań policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego pojazdem oraz 1, który posiadał narkotyki.
Należy przypomnieć, że piesi mają pierwszeństwo także przed wejściem na pasy. "Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście”.
Jednak każdy pieszy powinien mieć świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Powinien też pamiętać, aby przestrzegać zakazu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do  ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.
Jak zawsze apelujemy do wszystkich kierujących o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Każdy uczestnik ruchu drogowego musi mieć na względzie bezpieczeństwo swoje i innych.

podinspektor Edyta Bagrowska