Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje od października 2016 roku. Wiele można się z niej dowiedzieć, jakie sygnały zgłaszają policjantom mieszkańcy i które z nich potwierdziły się. Taki rodzaj współdziałania przynosi pożądane efekty. Za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa można przekazywać informacje o określonych zagrożeniach występujących w okolicy. Każde z nich jest weryfikowane przez policjantów. W czerwcu 2022 roku mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic nanieśli na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa 170 zgłoszeń dotyczących naruszeń ładu i porządku publicznego. Najwięcej, bo 45 dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości.

Jest to doskonałe narzędzie, które szybko i czytelnie pozwala wskazać zaobserwowany problem związany z bezpieczeństwem w różnych dziedzinach. Sygnały naniesione przez mieszkańców naszego regionu na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa policjanci sprawdzają i weryfikują.
Te potwierdzone mają dalszy ciąg i konsekwencje. W czerwcu bieżącego roku jeleniogórscy policjanci odczytali ogółem 170 zdarzeń, wskazanych przez mieszkańców jako te, które są według nich niebezpieczne i wymagają interwencji Policji.
Spośród nich najwięcej dotyczyło:
•    przekraczania dozwolonej prędkości -45
•    nieprawidłowego parkowania – 44
•    niewłaściwej infrastruktury drogowej - 27
•    spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 17
Policjanci przypominają:  chcesz wiedzieć, czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Możesz mieć na to wpływ! Podziel się swoimi spostrzeżeniami i reaguj na zagrożenie! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wejdź na stronę internetową Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
To  narzędzie pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie oraz przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali, a także rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Podkreślamy, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.
podinspektor Edyta Bagrowska