Jakie zabiegi ortopedyczne można wykonać?

W dziedzinie medycyny, ortopedia jest gałęzią, która zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem warunków związanych z kośćmi, stawami i tkanką miękką w Nowa Ortopedia w Krakowie. Chirurg ortopeda jest specjalistą medycznym, który przeprowadza operacje na pacjentach ze złamanymi kośćmi, zerwanymi więzadłami lub innymi urazami lub zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. W swojej praktyce ściśle współpracuje również z pacjentami, u których istnieje ryzyko wystąpienia problemów ortopedycznych. Ortopedyczny zabieg chirurgiczny to każdy zabieg, który bezpośrednio dotyczy kości, stawów, ścięgien i więzadeł w celu naprawy lub korekty urazu lub deformacji. Zabiegi te mogą być wykonywane w warunkach ambulatoryjnych (w takim przypadku są to zazwyczaj zabiegi wykonywane wyłącznie w warunkach ambulatoryjnych) lub w warunkach szpitalnych. Oto krótki przegląd różnych rodzajów zabiegów oferowanych przez chirurga ortopedę - a także tych, które może pokryć Państwa ubezpieczenie.

Jakie są najczęstsze zabiegi ortopedyczne?

Istnieje wiele różnych rodzajów procedur ortopedycznych. Oto krótki przegląd najczęstszych procedur wykonywanych przez chirurga ortopedę:

- Operacja kolana. Operacja kolana może być wykonana z różnych powodów. Zapalenie stawów jest jednym z najczęstszych powodów operacji kolana wśród starszych osób. Choroba zwyrodnieniowa stawów może powodować ból, sztywność i utratę ruchomości w stawie kolanowym, co prowadzi do trudności w chodzeniu i możliwości podnoszenia się z krzesła bez pomocy. Artroskopia kolana jest minimalnie inwazyjnym zabiegiem chirurgicznym wykonywanym w celu oczyszczenia stawu kolanowego oraz naprawy chrząstki lub rozerwanych więzadeł wokół stawu kolanowego. Artroskopia kolana może być zalecana u osób, u których ból kolana nie reaguje na leki przeciwzapalne, ćwiczenia fizyczne, fizykoterapię lub inne nieoperacyjne metody leczenia.

- Operacja barku. Celem operacji barku jest złagodzenie bólu, skorygowanie wad postawy i poprawa funkcjonowania. Częstym zabiegiem jest naprawa mankietu rotatorów, która jest zwykle zalecana dla osób z częściowym rozerwaniem mięśnia rotatorów. Głęboka operacja barku jest czasami stosowana w leczeniu rozdarcia ścięgna nadgrzebieniowego (supraspinatus). Inne operacje barku obejmują korekcję rozerwanej błony maziowej, usunięcie wystającego fragmentu chrząstki lub luźnej tkanki, a także usunięcie narośli w stawie (nadmiaru płynu stawowego lub nieprawidłowej narośli, która powoduje, że staw traci swój kształt).

- Wymiana stawu biodrowego. Operacja wymiany stawu biodrowego jest często zalecana w przypadku osób cierpiących na chorobę zwyrodnieniową lub zapalną, w wyniku której staw biodrowy ulega zużyciu. Wymiana stawu biodrowego może pomóc złagodzić ból i umożliwić osobom cierpiącym na ból stawu biodrowego powrót do codziennych zajęć.

- Wymiana stawu łokciowego. Zapalenie stawu łokciowego może powodować ból i ograniczać ruch. Operacja może złagodzić ból i poprawić funkcję.

Kiedy zdecydować się za operację?

Zabiegi ortopedyczne to operacje ukierunkowane na układ mięśniowo-szkieletowy. Procedury te dzielą się na 3 główne kategorie: artroplastyka, chirurgia kręgosłupa i wymiana stawów.

Procedura, której zostaniesz poddany, będzie zależała od Twojej unikalnej sytuacji medycznej. Należy pamiętać, że powyższa lista dotyczy całkowitej wymiany stawu. Jest to zabieg elektywny, wykonywany w celu wymiany całego stawu. Chociaż zabieg ten można przeprowadzić w przypadku kolana, to jednak częściej wykonuje się go w przypadku biodra. Dlatego też nie została ona wymieniona powyżej. Pozostałe wymienione zabiegi wykonywane są na określonej części stawu, np. kolanie, biodrze lub łokciu.