Jeleniogórska policjantka wspólnie ze strażakiem z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza dzieci i młodzieży korzystających z rekreacji wodnej w ramach ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą„ oraz akcji „Bezpieczne Wakacje” 15 sierpnia br. przeprowadzili kontrolę niestrzeżonych kąpielisk w Jeleniej Górze.

15 sierpnia 2022 roku jeleniogórska policjantka wspólnie ze strażakiem prowadzili kontrolę niestrzeżonych kąpielisk. Mundurowi sprawdzali zbiorniki, gdzie obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.

Kontrole prowadzone są z udziałem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w tym podmiotów mających wpływ na warunki letniego wypoczynku, stosownie do posiadanych kompetencji. Biorą w nich udział oprócz policji, przedstawiciele: Straży Miejskiej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego oraz Straży Pożarnej w Jeleniej Górze .
W trakcie kontroli realizowane są założenia w części profilaktyczno-prewencyjnej dot. akcji ,,Bezpieczne wakacje” i „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, które skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. Celem działań jest popularyzacja i podniesienie świadomości społecznej z zakresu bezpiecznego letniego wypoczynku, w tym na wodach i terenach przywodnych.

Policja jeleniogórska przypomina:

•    Korzystamy z kąpielisk, strzeżonych, odpowiednio zorganizowanych
i oznakowanych.
•    Należy przestrzegać regulaminu kąpieliska;
•    Stosować się do poleceń ratownika;
•    Nie zakłócamy wypoczynku i kąpieli innych osób, a przede wszystkim: nie krzyczymy, nie popychamy się, nie zaśmiecamy terenu.
•    Nie wchodzimy do wody gdy przed chwilą zjedliśmy posiłek.
•    Nie wskakujemy do wody gdy jesteśmy rozgrzani grą w piłkę lub dłuższym opalaniem.
•    Korzystamy z okryć głowy i okularów przeciwsłonecznych przy dłuższym przebywaniu na słońcu.

NIE WOLNO !
•    Wchodzić do wody wbrew zakazom ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona.
•    Niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska.
•    Niszczyć znaków żeglugowych odgradzających kąpielisko od szlaku żeglownego, wód otwartych lub miejsc, w których kąpiel jest zabroniona.
•    Kąpać się w portach, na przystani, przy zaporach, mostach, w ujęciach wody pitnej, stawach hodowlanych, basenach przeciwpożarowych, gliniankach i przy falochronach.
•    Skakać do wody na głowę nie znając głębokości wody i jej dna.
•    Pamiętaj! Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska, pływalni oraz korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich

Nigdy nie zostawiaj dzieci bez opieki!

Nie wolno! Wchodzić do wody po spożyciu alkoholu.

Pamiętaj !

Chwila nierozwagi, brawura  czy przecenie własnych możliwości może być przyczyną utraty zdrowia, trwałego kalectwa, a nawet utraty życia.

podinsp. Edyta Bagrowska