Policjanci garnizonu jeleniogórskiego wspólnie ze strażnikami miejskimi, pracownikami MOPS prowadzą działania pomocowe w ramach akcji „Zima 2022/2023” i systematycznie sprawdzają dworce, przystanki, pustostany, ogrody działkowe, węzły cieplne oraz inne tego typu miejsca, gdzie mogą znajdować się osoby potrzebujące pomocy.

Jeleniogórscy policjanci z innymi podmiotami systematycznie sprawdzają  miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, których życie i zdrowie z uwagi spadki temperatur, zwłaszcza w nocy może być zagrożone. Akcja ma na celu zebranie informacji  o miejscach przebywania osób bezdomnych, udzielanie im niezbędnej informacji o zagrożeniach związanych ze spadkiem temperatur  oraz o schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach, gdzie będzie udzielona im konkretna pomoc.
Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji i potrzebujesz pomocy, lub  wiesz o takich osobach, zgłoś się do jednej z niżej wymienionych instytucji:
•    Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze
Nowowiejska 43 lub 112, 47 87 312 40
•    Komisariat I Policji w Jeleniej Górze
ul. Armii Krajowej 5, lub 112, 47 87 311 50
•    Komisariat II Policji w Jeleniej Górze
Pl. Piastowski 10 lub 112, 47 87 310 64
•    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 7 tel. 75/75-239-51
Dział Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom, tel. 75/64-391-00
•    Straż Miejska
Jelenia Góra, ul. Armii Krajowej 19 tel. 986, 75/75-251-62
•    Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 51, tel. 75/75-260-12Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata AlbertaJelenia Góra, ul. Grunwaldzka 51, tel. 75/75-261-22
Noclegowania dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta
Jelenia Góra, Grunwaldzka 51, tel. 75/75-261-22
Ogrzewalnia dla Bezdomnych Mężczyzn i Kobiet
Jelenia Góra, ul. Wolności 180, tel. 75/75-260-12.
Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że od naszej reakcji może zależeć ludzkie życie.
podinspektor Edyta Bagrowska