7 grudnia 2022 roku jeleniogórska policjantka spotkała się ze studentami z Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze. W spotkaniu ze studentami policjantka między innymi zachęcała ich do służby w Policji, rozmawiała o bezpieczeństwie oraz różnego rodzaju zagrożeniach.

Ze strony Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze udział w spotkaniu wzięła: asp. Beata Sosulska-Baran z Zespołu Komunikacji Społecznej.
Policjantka w trakcie spotkania rozmawiała ze studentami na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz  zapoznała młodzież ze strukturą i rekrutacją do policji. Poinformowała uczestników o najbliższych terminach przyjęć. Studenci mieli możliwość uzyskania informacji dotyczących procedury przyjęcia do służby. Funkcjonariuszka mówiła o tym, że Policja jako pracodawca oferuje stabilne zatrudnienie,  daje możliwość stałego rozwoju, uposażenie, które na start wynosi blisko 3880 złotych na rękę, a dla osoby do 26 roku życia około 4220 złotych. Ponadto umożliwia poszerzanie horyzontów, zdobycie nowych umiejętności oraz pogłębianie wiedzy i zdobycie doświadczenia w różnych dziedzinach. Oferuje  również nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe oraz możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby. Bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu. Przypominała, również jakie wymagania musi spełniać kandydat zainteresowany służbą, a także opowiedziała o pracy w różnych wydziałach garnizonu policji jeleniogórskiej.
Przypominamy, że jeleniogórska policja rekrutuje cały czas i zaprasza w swoje szeregi. Szczegóły dotyczące procedury przyjęcia do Policji uzyskasz w Wydziale Wspomagającym Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43 – telefon 47 87 312 65, 47 87 312 24.Informacje o rekrutacji znajdziesz również na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak również  na stronie Komendy Głównej Policji.
podinsp. Edyta Bagrowska