Korzystając z aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, możemy sygnalizować problemy osób bezdomnych i wspomóc działania służb i instytucji, które na co dzień pomagają takim osobom. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, samotnych i bezradnych, których życie może być zagrożone z uwagi na niskie temperatury.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w swoim katalogu potencjalnych zgłoszeń, udostępnia kategorię: „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, która pozwala użytkownikom wskazywać miejsca przebywania osób bezdomnych, potrzebujących pomocy. Jest to  bardzo istotne w przypadku kiedy posiadamy wiedzę np. na temat, miejsc przebywania osób bezdomnych. Będzie to dodatkowym źródłem informacji dla  Policji i innych instytucji zajmujących się statutowo pomocą w takich sytuacjach.
Korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa prosimy o wykorzystanie dostępnych funkcjonalności, w tym szczególnie z możliwości dodania opisu. To ułatwi szybsze dotarcie policjantów do osób potrzebujących. Może być istotne w szczególnie niebezpiecznych sytuacjach wynikających np. ze znacznego spadku temperatury.
Informacje o osobach bezdomnych wymagających pomocy można również przekazać dzwoniąc na numer alarmowy 112.
Nie bądźmy obojętni dla osób będących w trudnej sytuacji. Być może nasza pomoc przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie.
Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji i potrzebujesz pomocy  lub  wiesz o takich osobach, przekaż informację do jednej z niżej wymienionych instytucji:
•    Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze
Nowowiejska 43 lub 112, 47 87 312 40
•    Komisariat I Policji w Jeleniej Górze
ul. Armii Krajowej 5, lub 112, 47 87 311 50
•    Komisariat II Policji w Jeleniej Górze
Pl. Piastowski 10 lub 112, 47 87 310 64
•    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 7 tel. 75/75-239-51
Dział Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom, tel. 75/64-391-00
    Straż Miejska
Jelenia Góra, ul. Armii Krajowej 19 tel. 986, 75/75-251-62
•    Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 51, tel. 75/75-260-12
•    Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta
Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 51, tel. 75/75-261-22
•    Noclegowania dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta
Jelenia Góra, Grunwaldzka 51, tel. 75/75-261-22
•    Ogrzewalnia dla Bezdomnych Mężczyzn i Kobiet
Jelenia Góra, ul. Wolności 180, tel. 75/75-260-12.
Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że od naszej reakcji może zależeć ludzkie życie.
podinspektor Edyta Bagrowska