Książnica Karkonoska
Towarzystwo Karkonoskie
Fundacja Instytut Gospodarki Turystycznej

zapraszają na wystawę

KOLEKCJE NIEOCZYWUSTE
ze zbiorów Agnieszki Turakiewicz i Janusza Turakiewicza

*

Ekspozycja wystawy:
11-30 kwietnia 2023 r., Galeria Małych Form, Książnica Karkonoska, II piętro.

Wernisaż wystawy:
1 kwietnia 2023 r., godz. 16:15, Galeria Małych Form, Książnica Karkonoska, II piętro.

*

Dyskusja z autorami o kolekcjach nieoczywistych
oraz cyklu „Karkonosze w filatelistyce” w kwartalniku KARKONOSZE:

11 kwietnia 2023 r., godz. 16:30, sala konferencyjna Książnicy Karkonoskiej, III piętro.

Dyskusję poprowadzi Janusz Korzeń, redaktor naczelny kwartalnika Karkonosze.


KOLEKCJE NIEOCZYWISTE to wystawa poświęcona zbiorom przedmiotów, którym zazwyczaj nie poświęca się większej uwagi. Zebrane w uporządkowanych zestawach nabierają charakteru dokumentów, utrwalających, w nietypowej formie, pamięć o minionej i obecnej rzeczywistości.

Niektóre z kolekcji prezentowane były podczas wydarzeń turystycznych i krajoznawczych na Dolnym Śląsku, wywołując zainteresowanie uczestników i stając się inspiracją do przedstawiania podobnych zbiorów, które dotychczas stanowiły wyłącznie przedmiot radości ich posiadaczy.


Agnieszka Turakiewicz – regionalistka, kolekcjonerka, dziennikarka (AIJP, SPM), członkini Towarzystwa Karkonoskiego, sekretarz redakcji czasopisma KOLEKCJONER DOLNOŚLĄSKI.

Janusz Turakiewicz – ekonomista, krajoznawca, kolekcjoner, dziennikarz (AIJP, SDRP, SPM), członek Towarzystwa Karkonoskiego i Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego Oddziału PTTK SUDETY ZACHODNIE, wydawca czasopisma KOLEKCJONER DOLNOŚLĄSKI.

.


Towarzystwo Karkonoskie

Fundacja Instytut Gospodarki Turystycznej w Jeleniej Górze

Fb-Button