Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze sprawdzili jakie zagrożenia w maju 2023 roku na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa najczęściej zaznaczali mieszkańcy Jeleniej Góry i Powiatu Karkonoskiego. Podliczono liczbę zgłoszeń zamieszczonych na mapie przez internautów oraz zweryfikowano je pod kątem najczęściej występujących zagrożeń.

•    
W maju br. mieszkańcy Jeleniej Góry i Powiatu Karkonoskiego na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa dokonali 229 zgłoszeń, z czego 91 zaznaczonych na mapie punktów dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości. Internauci zgłosili również 4 miejsc spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz 69 punktów nieprawidłowego parkowania, kolejne zgłoszenia dotyczyły:
•    niewłaściwej infrastruktury drogowej – 30,
•    dzikich wysypisk – 11,
•    używania środków odurzających – 1,
•    akty wandalizmu – 4,
•    nielegalne rajdy samochodowe – 1,
•    złej organizacji ruchu drogowego – 4
W wyniku weryfikacji wskazanych na mapie zgłoszeń, policjanci potwierdzili 144 zagrożenia.
Mimo, że większość zdarzeń ma charakter incydentalny to jednak weryfikacja tych zagrożeń zmniejsza eskalację wielu negatywnych zjawisk, bądź nie dopuszcza do ich powstawania.
Jeleniogórscy policjanci zachęcają do korzystania z tej internetowej aplikacji. Dzięki takiemu współdziałaniu, wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a funkcjonariuszami skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Prosimy jednocześnie o odpowiedzialne korzystanie z tej aplikacji. Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji.
aspirant Beata Sosulska-Baran