Prezydium Policji Landu Brandenburgia w Poczdamie wspólnie z Komendą Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowało międzynarodową konferencję. To już 11. jej odsłona, podczas której podsumowano wspólne inicjatywy i partnerstwo polskich i niemieckich policjantów w zapewnianiu bezpieczeństwa po obu stronach Odry.

Spotkania robocze między policjantami z Polski i Niemiec, wspólne inicjatywy, projekty, służby, realizacje to codzienność budowana nieustępliwie od lat. Konsekwentnie pogłębiana i rozbudowywana na wszystkich możliwych poziomach i obszarach współpraca skutkuje rozbijaniem wszelkich grup przestępczych na terenie przygranicznym i zwiększaniem bezpieczeństwa oraz jego poczucia. Polscy i niemieccy stróże prawa każdego dnia wspólnie pracują dla bezpieczeństwa regionalnego po obu stronach Odry. Od lat w obszarze przygranicznym prowadzone są wspólne, polsko-niemieckie patrole. W realizowanych licznie projektach unijnych policjanci szkolą się z przepisów prawa obu krajów. Ważnym ogniwem łączącym obie policje jest Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, które zabezpiecza sprawną wymianę informacji pomiędzy polską, a niemiecką policją. To najbardziej popularny kanał wymiany informacji, którego dynamika przekłada się na efektywność. Skutkuje to szybkimi zatrzymaniami osób łamiących prawo czy dotarciem do osób, których zdrowie i życie jest zagrożone.

Konferencja, taka jak w ta, to przede wszystkim wymiana doświadczeń podczas wykładów i paneli eksperckich, w których poza policjantami wzięli udział również przedstawiciele innych służb mundurowych czy wymiaru sprawiedliwości. Omówienie problemów i znalezienie sposobów ich rozwiązywania przyczynia się z kolei do dalszej, jeszcze lepszej wymiany informacji między regionalnymi przedstawicielstwami i organami państwowymi. A to sprawia, że mieszkańcy po obu stronach Odry, mogą czuć się coraz bezpieczniej. Jej celem jest także wyznaczenie kierunków niemiecko-polskiej współpracy policyjnej na terenie przygranicznym, wymiana doświadczeń, budowanie relacji zawodowych oraz wypracowanie wspólnych perspektyw na przyszłość.

Mogliśmy zatem liczyć na znamienitych gości i prelegentów, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu i sukcesów w zwalczaniu przestępczości, byli bardzo istotnym wsparciem w merytorycznej odsłonie tego wydarzenia. Wśród obecnych byli szefowie policji z województw i landów po obu stronach Odry na całej długości granicy polsko-niemieckiej. Współgospodarzami tego wydarzenia byli- Prezydent Dyrekcji Policji Federalnej w Berlinie – Pan Carstena Glade, oraz Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim- nadinspektor Jarosław Pasterski. Swoją obecnością spotkanie te uświetnił Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec – Pan Dariusz Pawłoś, Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował– Pan Robert Rohde.

Otwierając konferencję, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim- nadinspektor Jarosław Pasterski zwrócił się do licznego audytorium takim słowami:

„Teren przygraniczny jest miejscem specyficznym i wymagającym.Z jednej strony musimy pogodzić różnice kulturowe, obyczajowe i językowe, z drugiej systemy prawne, struktury organizacyjne oraz algorytmy postępowania, które – choć w naszych krajach są podobne, to jednak w niektórych płaszczyznach znacznie się od siebie różnią.  Naszym głównym zadaniem jest zatem wzmocnienie współpracy międzyinstytucjonalnej, która jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jako dobra publicznego. Odbywa się to poprzez wymianę dobrych praktyk oraz informacji kryminalnych, zarówno na poziomie baz danych, jak i udziału w działaniach prewencyjnych czy operacyjnych. Narzędziem praktycznego współdziałania są także polsko-niemieckie patrole policyjne, wspólne placówki, jak Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy w Świecku, działalność oficerów łącznikowych Policji oraz panele eksperckie i szkolenia. Wszystko to jest odpowiedzią na działalność przestępczą, która wciąż przybiera nowe formy. Dlatego też – podczas naszej konferencji – będziemy poszukiwać środków zaradczych w oparciu o nowe możliwości. Opowiedzą o nich nasi prelegenci, którzy przybliżą nam zagadnienia cyberprzestępczości, działalności zorganizowanych grup przestępczych, aktualnie stosowanych oszustw metodą na wnuczka czy policjanta oraz szeroko rozumianej policyjnej współpracy międzynarodowej”.

Uczestnicy 11. Konferencji Granicznej podkreślali jej wagę i znaczenie dla dalszej współpracy policji polskiej i niemieckiej. Takie spotkania to okazja nie tylko do wyciągania wniosków, ale przede wszystkim do planowania na najbliższy czas działań, korzystnie wpływających na bezpieczeństwo mieszkańców Polski i Niemiec.

 

Tekst i zdjęcia opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

video: komisarz Maciej Kimet

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 16.96 MB)

Pliki do pobrania

  • Deskrypcja tekstowa filmu
    222.15 KB
  • Audiodeskrypcja filmu
    946.02 KB