Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej 13 września br. spotkali się z dziećmi z oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Szkole Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie w ramach „Zabaw terenowych – Zgubek”. Mundurowi podczas spotkania omówili bezpieczeństwo podczas wycieczek w rejony leśne.

Spotkanie z dziećmi było kontynuacją zagadnień z zakresu bezpieczeństwa, a przede wszystkim miało na celu sprawdzenie umiejętności radzenia sobie dzieci podczas zagubienia się w trudnych leśnych warunkach. Dzieci wcześniej opanowały w przedszkolu wiedze teoretyczną z postępowania podczas zagubienia się, a następnie musiały zastosować ją w terenie. Mundurowi szczegółowo omówili kwestie prawidłowego zachowania się na terenach leśnych, wycieczkach górskich oraz wszelkich firmach spędzania aktywnego wypoczynku. Przeprowadzono rozmowy instruktażowe o prawidłowych reakcjach w sytuacji zagrożenia.
Dzieci miały za zadanie zbudować szałasy i przygotować ściółkę w ich wnętrzu. Później odpowiednio je oznaczyć, aby były widoczne dla ratowników używając symboli SOS. Koniec imprezy uwieńczono nagrodami.
podinspektor Edyta Bagrowska