Wczoraj miało miejsce uroczyste podpisanie aktów erekcyjnych i wmurowanie ich pod budowę posterunków Policji w Janowicach Wielkich oraz w Podgórzynie. W uroczystościach udział wzięli m.in. Senator RP Krzysztof Mróz, poseł na Sejm RP Robert Obaz, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Marek Obrębalski, Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej ks. Piotr Wawrzynek, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak, Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze insp. Leszek Zagórski, Starosta Karkonoski Krzysztof Wiśniewski oraz wójtowie gmin Janowice Wielkie i Podgórzyn Kamil Kowalski i Mirosław Kalata oraz inni zaproszeni goście. Jest to kolejny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa nie tylko lokalnej społeczności, ale także turystów licznie odwiedzających pobliskie góry.

W Janowicach Wielkich oraz w Podgórzynie powstaną nowe posterunki Policji. Na ten cel urzędy gmin przekazały działki pod ich budowę. Koszt powstania jednego posterunku oszacowano na około 4 miliony złotych, a środki na ten cel pochodzą z budżetów gmin oraz z budżetu państwa. Budynki zbudowane będą w technologii modułowej 3D, w których służbę o charakterze prewencyjnym pełnić będzie po 8 funkcjonariuszy. Budynki wyposażone będą w odnawialne źródła energii do ogrzewania pomieszczeń i wody. Na dachach umieszczone zostaną panele fotowoltaiczne, a obok nich ustawione będą maszty do łączności radiowej. Przed obiektami powstaną miejsce parkingowe, a dojazd do budynków oraz ich układ wewnętrzny dostosowane zostaną do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

W uroczystościach udział wzięli m.in. Senator RP Krzysztof Mróz, poseł na Sejm RP Robert Obaz, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Marek Obrębalski, Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej ks. Piotr Wawrzynek, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak, Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze insp. Leszek Zagórski wraz z zastępcą, Starosta Karkonoski Krzysztof Wiśniewski, Wójt Gminy Janowice Wielkie Kamil Kowalski, Wójt Gminy Podgórzyn Mirosław Kalata, Pani Maja Suchecka Dyrektor Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP Marzeny Machałek oraz inni zaproszeni goście.

Koncepcja inwestycji realizowana jest przez Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami z Biura Logistyki Komendy Głównej Policji w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego tego obiektu. Zakłada ona budowę nowego posterunku, rozplanowanego według przepisów i wytycznych określonych w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”.

Budowa posterunków ma istotne znaczenie dla porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, którzy odwiedzają ziemię jeleniogórską. Jednym z zadań Policji, a także samorządu, jest stałe oraz konsekwentne podnoszenie poziomu społecznego poczucia bezpieczeństwa. Inwestowanie w nową infrastrukturę i sprzęt do realizacji zadań mających na nie bezpośredni wpływ, staje się nieodzownym elementem bezpiecznego państwa. Stała współpraca i współodpowiedzialność w tym obszarze, jest gwarancją wprowadzania nowych rozwiązań i dobrych zmian na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Dzięki dobrej współpracy z samorządami, również flota naszego garnizonu jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne nowe pojazdy.

mł. asp. Tomasz Nowak

Źródło: KMP w Jeleniej Górze
podinsp. Edyta Bagrowska
tel. 604 580 490

JANOWICIE WIELKIE

PODGÓRZYN

 

Pliki do pobrania

  • Deskrypcja do filmu - wmurowanie aktu erekcyjnego Janowice Wielkie
    38.36 KB
  • Deskrypcja do filmu - wmurowanie aktu erekcyjnego Podgórzyn
    37.57 KB