Dzielnicowa z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” 20 września 2023 roku spotkała się z uczniami klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze. Tematem rozmów z dziećmi było szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

W  zajęciach z uczniami klas pierwszych udział wzięła dzielnicowa z Komisariatu I Policji  w Jeleniej Górze - starszy sierżant Monika Kucharska.  Podczas spotkania z dziećmi przedstawiła rolę i zadania policjanta, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicowego w życiu dziecka i funkcjonowania rodziny.
Następnie, w części teoretycznej omówiła ,,bezpieczne zachowanie”:

  • w szkole (bez stosowania przemocy, właściwego zachowania, w tym zasad korzystania z telefonu komórkowego, nie epatowania zamożnością, etc.),
  • na ulicy i jej otoczeniu (przechodzenie przez ulicę – miejsca dozwolone
  • w przypadku kierowania ruchem na drodze przez policjanta, znajomość znaków drogowych informacyjnych, ostrzegawczych, zakazu, nakazu, wyposażenie w elementy odblaskowe,
  • podczas podróży samochodem, autobusem, pociągiem (prawidłowe podróżowanie),
  • na rowerze (wyposażenie roweru i rowerzysty), na deskorolce, rolkach,
  • w domu, podwórku, w tym podwórku przyszkolnym, (podczas zabawy, w kontakcie z osoba obcą, psem, dzikimi zwierzętami, etc).

Podczas spotkania szczególną uwagę dzielnicowa zwróciła na obowiązek noszenia przez pieszych po zmroku poza strefą zabudowaną elementów odblaskowych, kamizelek, które dają kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji, często ratującej życie czy zdrowie.

podinsp. Edyta Bagrowska