Przedstawiamy protokół z posiedzenia Jury
IV dolnośląskiego konkursu fotografii mobilnej
dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat
OBOK MNIE.

PROTOKÓŁ JURY