Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do bezpłatnego Policealnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury „SKiBA” (w tym Animatorów
Czytelnictwa).

Więcej informacji na stronie www.skiba.edu.pl