Co roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, którego celem jest zwiększenie świadomości publicznej na temat ograniczeń, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne.

Osoby z ograniczoną sprawnością często radzą sobie metodami zastępczymi, o ile zostaną rozpoznane i zlikwidowane niepotrzebne utrudnienia.

Policjanci przypominają kilka podstawowych zasad jakie przysługują osobom niepełnosprawnym, które kierują pojazdem:

Osoba niepełnosprawna, która kieruje pojazdem, może nie stosować się do znaków zakazu ruchu lub postoju określonych w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach",

B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych",

B-3a "zakaz wjazdu autobusów",

B-4 "zakaz wjazdu motocykli",

B-10 "zakaz wjazdu motorowerów",

B-35 "zakaz postoju",

B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste",

B-38 "zakaz postoju w dni parzyste",

B-39 "strefa ograniczonego postoju".

Jednocześnie przypominamy o tym, że kierowcy, którzy nie korzystają w wyżej wymienionych uprawnień, a nie zastosują się do znaku P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, podlegają karze grzywny w wysokości 500 zł i na ich koncie zanotowanych zostanie 5 punktów karnych.

asp. szt. Monika Kaleta
Źródło: KPP w Oławie