7 lutego 2023 roku dzielnicowa z Komisariatu Policji w Kowarach spotkała się z dziećmi z Publicznego Przedszkola nr 1 w tej miejscowości w celu omówienia między innymi zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bezpieczeństwa podczas ferii. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały odblaski.

W spotkaniu przedszkolakami udział wzięła –asp. Elżbieta Wojciechowska dzielnicowa z Komisariatu Policji w Kowarach.

Policjantka rozmawiała z dziećmi  o  bezpieczeństwie w górach, na drodze oraz podczas różnego rodzaju zabaw, wskazała na zagrożenia związane z nieprawidłową organizacją zabaw, przestrzegała przed zabawą na skutych lodem zbiornikach i zabawie przy drodze.

Przypomniała również dzieciom zasady ruchu drogowego, zasady poruszania się po jezdni, mówiła o właściwym zachowaniu podczas zabaw na świeżym powietrzu, szczególnie w pobliżu drogi, a także o zachowaniu się wobec obcych osób.

Szczególną uwagę zwróciła na obowiązek, ale również konieczność noszenia przez pieszych po zmroku poza strefą zabudowaną elementów odblaskowych, kamizelek, które mogą  ocalić życie. Apelowała również o noszenie elementów odblaskowych również w miejscach, gdzie przepisy tego nie nakazują, czyli na nieoświetlonych odcinkach dróg, również w obszarze zabudowanym.

Po zapoznaniu dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze i jej otoczeniu policjantka rozdała dzieciom odblaski.

podinsp. Edyta Bagrowska