Jeleniogórscy policjanci w ramach programu „Razem Bezpieczniej” oraz „Cyberprzemoc” 27 marca 2023 roku spotkali się z uczniami klas IV-VIII Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Jeleniej Górze. Policjanci rozmawiali z młodzieżą na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 
Zajęcia przeprowadzili policjanci  z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii oraz z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Funkcjonariusze  rozmawiali z uczniami na temat  cyberprzemocy, o jej  przyczynach, skutkach  oraz odpowiedzialności karnej dla sprawców tego rodzaju przestępstw. Ponadto poruszyli temat narkotyków  i wskazali gdzie szukać pomocy w przypadku uzależniania, mówili również o odpowiedzialności nieletnich w związku z handlem środkami odurzającymi, o demoralizacji oraz o przemocy i agresji, jak na nią reagować oraz gdzie szukać pomocy.

Ponadto policjanci za pośrednictwem młodzieży starali się  dotrzeć do osób starszych, którzy bardzo często stają się ofiarami oszustów. Omówili i uczulili na metody ich działania oraz poinformowali, jak zachować się w przypadku, gdy dojdzie do przestępstwa.


podinspektor Edyta Bagrowska