UM Jelenia Góra organizuje mobilną zbiórkę odpadów problemowych w maju 2024
W maju tego roku mieszkańcy będą mieli możliwość pozbycia się niechcianych odpadów problemowych. Akcja zbiórki mobilnej odbędzie się dzięki współpracy z MPGK. To doskonała okazja, aby zadbać o środowisko i bezpiecznie pozbyć się szkodliwych odpadów z naszych domów.
  • Przyjmowane będą m.in. zużyte urządzenia elektryczne, baterie, świetlówki czy leki.
  • Odpady muszą być odpowiednio opakowane do identyfikacji.
  • Wymagane będzie okazanie dokumentów potwierdzających opłaty za gospodarowanie odpadami.
  • Bez właściwego oznakowania odpadów, ich przyjęcie zostanie odmówione.

W ramach tej inicjatywy, mieszkańcy będą mogli oddać różnorodne odpady, które ze względu na swoje właściwości nie powinny być wyrzucane razem z tradycyjnymi śmieciami. Przykłady to: zużyte sprzęty AGD i RTV, sprzęt informatyczny, drukarki, skanery, lodówki, zamrażarki oraz przepracowane oleje silnikowe.

Każdy, kto chce wziąć udział w zbiórce, powinien przygotować odpady do przekazania, umieszczając je w opakowaniach, które ułatwią identyfikację. To ważne, gdyż pracownicy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) mają prawo odmówić przyjęcia odpadów, które nie będą odpowiednio oznaczone.

Dokumenty wymagane przy oddawaniu odpadów to dowody opłacenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, takie jak kopia deklaracji o wysokości opłaty, potwierdzenie przelewu bankowego czy zawiadomienie o wysokości opłat za lokal. Te dokumenty są konieczne, aby upewnić się, że odpady pochodzą od mieszkańców naszego miasta.

Organizacja takich zbiórek ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. Dzięki temu, że szkodliwe substancje są prawidłowo segregowane i utylizowane, przyczyniamy się do zmniejszenia zanieczyszczenia ziemi, wody i powietrza. To także wygodna opcja dla mieszkańców, którzy często nie wiedzą, co zrobić z odpadami, które nie mogą być wyrzucone w tradycyjny sposób.


Źródło: UM Jelenia Góra