16 maja startuje elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Nadchodzi czas wyborów edukacyjnych dla absolwentów szkół podstawowych! Już 16 maja rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na nadchodzący rok szkolny 2024/2025.
  1. Rekrutacja online trwa od 16 maja do 17 czerwca.
  2. Dokumenty takie jak świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy dostarczyć między 21 czerwca a 5 lipca.
  3. 15 lipca zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych.
  4. Ostateczne potwierdzenie woli podjęcia nauki, poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów, przewidziane jest na okres od 16 do 22 lipca.

W naszym mieście uczniowie mają szeroki wybór placówek edukacyjnych. Do dyspozycji są trzy renomowane licea ogólnokształcące, siedem techników o różnych profilach – od ekonomiczno-turystycznych po elektroniczne, a także dwie szkoły branżowe I stopnia. Każda z tych szkół oferuje unikalne programy nauczania i specjalizacje, które mogą przyciągnąć młodych ludzi zainteresowanych konkretnymi dziedzinami wiedzy i umiejętności.

Proces rekrutacyjny został w pełni zautomatyzowany i odbywa się elektronicznie, co jest wygodne zarówno dla kandydatów, jak i administracji szkolnej. Wszelkie szczegóły dotyczące rekrutacji, w tym terminy i wymagane dokumenty, są jasno określone na stronie internetowej miasta, w zakładce poświęconej edukacji.

Decyzja o wyborze odpowiedniej ścieżki edukacyjnej to ważny krok dla każdego młodego człowieka i jego rodziny. Warto więc dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne opcje i wybrać szkołę, która najlepiej odpowiada ambicjom edukacyjnym i zawodowym ucznia.

Publikacja ostatecznych list przyjętych oraz list wolnych miejsc zaplanowana jest na 23 lipca. To będzie ostateczny moment, w którym kandydaci dowiedzą się, czy ich edukacyjna przygoda będzie kontynuowana w wybranej przez nich szkole.


Na podst. Urząd Miasta w Jeleniej Górze