Policjanci spotkali się z licealistami, by porozmawiać o cyberprzemocy i promować swój zawód
Policjanci z Jeleniej Góry odwiedzili II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida, aby porozmawiać z młodzieżą na temat cyberprzemocy, odpowiedzialności karnej oraz bezpieczeństwa na drodze. Spotkanie miało na celu również promowanie zawodu policjanta.
  1. Odpowiedzialność karna za cyberprzemoc.
  2. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
  3. Promocja zawodu policjanta.
  4. Przeciwdziałanie oszustwom wobec seniorów.

4 czerwca 2024 roku, funkcjonariusze z jeleniogórskiej policji, w tym Zastępca Komendanta Komisariatu II oraz policjantka z Zespołu Komunikacji Społecznej, zorganizowali spotkanie z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida. Głównym tematem rozmów była cyberprzemoc, jej przyczyny, skutki oraz odpowiedzialność karna dla sprawców.

Podczas spotkania poruszono również kwestie związane z narkotykami, demoralizacją oraz przemocą. Policjanci wskazali, gdzie szukać pomocy w przypadku uzależnienia i jak reagować na agresję. Ważnym punktem było także uświadamianie młodzieży o konsekwencjach prawnych związanych z handlem środkami odurzającymi.

Funkcjonariusze zwrócili uwagę na metody działania oszustów, którzy często wybierają za swoje ofiary osoby starsze. Dzięki młodzieży, która przekaże te informacje swoim bliskim, policjanci mają nadzieję zapobiec wielu przestępstwom.

Bezpieczeństwo na drodze również znalazło się w centrum uwagi. Policjanci podkreślili konieczność noszenia elementów odblaskowych przez pieszych po zmroku, zwłaszcza poza strefą zabudowaną. "Kamizelki odblaskowe mogą ocalić życie" – przypomniała podinspektor Edyta Bagrowska.

Oprócz rozmów na temat zagrożeń, mundurowi zachęcali również młodych ludzi do rozważenia kariery w policji. Służba w garnizonie jeleniogórskim była przedstawiana jako wartościowa i pełna wyzwań praca, która daje możliwość niesienia pomocy innym.

Spotkanie zakończyło się dyskusją, podczas której uczniowie mogli zadawać pytania i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich kwestie. Inicjatywa ta była częścią szerszej kampanii mającej na celu edukację młodzieży i zwiększenie ich świadomości na temat zagrożeń współczesnego świata.


Źródło: KMP w Jeleniej Górze