Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jelenia Góra

Jeleniogórscy policjanci przypominają kierowcom quadów i crossowcom, że jazda w lesie jest zabroniona. Te pojazdy to doskonałe środki transportu, gdy jest słonecznie i ciepło, pod warunkiem jednak, gdy korzysta się z nich z rozsądkiem i świadomością zagrożeń jakie ze sobą niosą.

Jeleniogórscy policjanci przypominają, że jazda po terenach leśnych nie jest miejscem dla osób, które poruszają się na quadach i crossach. Las i tereny rekreacyjne nie są miejscem dla osób, które niszczą środowisko naturalne, płoszą dzikie zwierzęta i lekceważą obowiązujące przepisy.
Art. 29 Ustawy o lasach „Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach”.
Art. 161 Kodeksu Wykroczeń Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.

Dbaj o zdrowe środowisko i innych uczestników na leśnych ścieżkach.

mł.asp. Beata Sosulska-Baran