10 stycznia 2022 roku o godz. 11.00 w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze odbyła się uroczystość ślubowania 5 nowych policjantów przyjętych do służby. Szeregi jeleniogórskiej Policji zasilili kolejni funkcjonariusze. Akty ślubowania nowo przyjętym wręczył Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze – inspektor Leszek Zagórski.

W szeregi garnizonu policji jeleniogórskiej wstąpiły 3 policjantki i 2  policjantów. 10 stycznia 2022 roku słowa roty ślubowania wypowiedzieli stojąc na baczność. Uroczysta ceremonia odbyła się o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Policjantkom i policjantom akty ślubowania wręczył Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze -inspektor Leszek Zagórski. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci funkcjonariusze zasilą szeregi Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Policja jeleniogórska informuje, że osoby zainteresowane wstąpieniem do służby mogą zgłaszać się do  Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00.

Dlaczego warto wstąpić do Policji?

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

 • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 • stabilne, stałe zatrudnienie;
 • wysoki poziom nauczania w szkołach policyjnych;
 • wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym dla funkcjonariuszy 3880 zł, a osobom do 26 roku życia 4220 zł na rękę;
 • nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
 • prawa emerytalne po 25 latach służby;
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • prestiż zatrudnienia;
 • służbę w organizacji zaufania społecznego i szeroki wybór specjalizacji;
 • wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Zapraszamy – dołącz do garnizonu policji jeleniogórskiej. Szczegóły dotyczące procedury przyjęcia do Policji uzyskasz w Wydziale Wspomagającym Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43 – telefon 47 87 312 65, 47 87 312 24. Informacje o rekrutacji znajdziesz również na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak również  na stronie Komendy Głównej Policji.

podinspektor Edyta Bagrowska