Jeleniogórscy policjanci rozpoczęli już przygotowanie młodzieży z Ochotniczych Hufców Pracy do kolejnego finału konkursu wiedzy o Policji pn. ,,Razem Bezpieczniej”. Przygotowaniem ich do konkursu zajmują się policjanci z Wydziału Prewencji oraz Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

W związku ze zbliżającym się konkursem 25 stycznia br. mł.asp. Beata Sosulska-Baran z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze spotkała się z młodzieżą z  Hufca Pracy w Jeleniej Górze.
W ramach przygotowania   do konkursu opracowano specjalne pokazy multimedialne i materiały szkoleniowe.
Pod kątem właściwego przygotowania młodzieży policjantka omówiła zagadnienia w zakresie odpowiedzialności prawnej i karnej nieletnich.
Tematyka konkursu zawiera poniższe bloki tematyczne:
1    Wiedza o Policji – podstawowe wiadomości o zadaniach, uprawnieniach i wyposażeniu Policji.
2    Prewencja kryminalna - katalog zachowań osób będącymi świadkami, bądź ofiarami przestępstwa, metody i środki zabezpieczenia przedmiotów przestępstwa, postępowanie w przypadkach zagrożeń i niebezpieczeństw,
3    Zagrożenia - informacja o zagrożeniach, na jakie może być narażona młodzież-obywatel w mieszkaniu, na ulicy, itp. sposoby i metody postępowania w przypadkach zagrożeń,
4    Narkomania i alkoholizm – informacja ogólna o zagrożeniach, udzielanie pomocy, akty prawne,
5    Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – bezpieczne zachowanie rowerzystów i pieszych korzystających z dróg publicznych.
Spotkanie w związku z epidemią Covid-19 odbyło się z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Policjantka mówiła również o tym, że w trosce o bezpieczeństwo własne i swoich najbliższych, a także innych osób, bezwzględnie należy stosować się do nakazu zasłaniania nosa i ust w wyznaczonych miejscach oraz zachowywać dystans społeczny.
podinspektor  Edyta Bagrowska